Välkommen

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom denna hemsida.

Varmt välkommen att lära känna
skalden Erik Johan Stagnelius!

Siluetten (t v) lär vara klippt av en av skaldens bröder och anses var den mest porträttlika bilden av Stagnelius.

Vill du bli medlem, och därmed få två nummer av Stagneliusbladet (april och september) samt årsskriften som kommer i december samt i övrigt stötta Sällskapets syfte kan du gå till fliken "Bli medlem" i menyraden till vänster.


***

Årsmöte 2016

Carl Lindgren
Carl Lindgren föreläser på årsmöte i Gärdslösa den 7 maj.

Välkommen till årsmöte med Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner den 7 maj 2016 kl 17.00 i Gärdslösa kyrka.

Föreläsare är med dr, barnläkare och författare Carl Llindgren, Stockholm. Han har deltagit i boken "Förskjuten?" som utgavs 2012 med uppsatsen E J Stagnelius - ett fall för medicinsk utredning?.

I kyrkan kommer han att tala om vad som hände i samband med Erik Johan Stagnelius' begravning, graven och monumentets vidare öden. Han kommer bland annat att exemplifiera med brevväxling mellan kyrkorådet och Svenska akademien samt ifrågasätta tidigare påståenden om att "kvarlevorna skingrades".

Efter föreläsningen blir det supé (125:-/pp) och årsmöte med sedvanliga förhandlingar i Gärdslösa prästgård, ca 1,5 km söder om kyrkan.

Som bonus kommer Lindgren efter förhandlingarna i prästgården att tala om hypotesen om den möjliga medicinska diagnosen av Stagnelius' sjukdomar.

Anmälan till supén sker till Leif Stille, telefon 0480-167 76 eller 0702-91 92 36. Eller till Maria Wiell telefon 0708-17 27 28 eller mail: maria.wiell@telia.com. Senast den 2 maj behöver vi ha Din anmälan!!

För den som inte önskar delta i supén krävs ingen anmälan.

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!


***

Öland spirar litterärt

Under Öland Spirar den 27-29 maj kommer vi liksom tidigare år att finnas med på den Litterära vagnen hos Albrunna Perenner, den utsöka och välbesökta handelsträdgården på södra Öland.


***

Litterära dagen i Gärdslösa

"Uppbrott" är årets tema för den litterära dagen i Gärdslösa prästgård. Torsdagen den 21 juli möts Erik Johan Stagnelius, Margit Friberg och Anna Rydstedt med det gemensamma temat inför intresserade litteraturälskare.


***

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 22-25 september

I år kommer vi återigen att delta under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, den 22-25 september. Vi gör det tillsammans med Margit Friberg-sällskapet och Anna Rydstedt-sällskapet.

Vår gemensamma monter skall bemannas, därför får du gärna anmäla dig till någon i styrelsen om du kan hjälpa till en timma eller två. Eller fler under någon av dagarna.


***

Födelsedagsfirande 14 oktober 2015

Chatharina Söderberg
Catharina Söderberg avtackas av ordförande Torsten Mårtensson.

Under kvällen i Domprostgården hade sällskapet besök av Catharina Söderberg från DELS, chefredaktör för litteraturtidskriften Parnass. Ett knappt trettiotal medlemmar fanns på plats för att lyssna till henne och äta en god måltid.

Hon avtackades med blommor av sällskapets ordförande Torsten Mårtensson.

- - -

Stagnelius firades på födelsedagen

Den 14 oktober är en dag då man inte bara firar islamiskt nyår. Det är också den dag då skalden Erik Johan Stagnelius föddes.
Kalmar. Året då Erik Johan föddes var 1793.

Varje år samlas Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner för att högtidlighålla dagen. Denna gång var samlingen i domprostgården i Kalmar, där ju skalden vistades en hel del efter flytten från Öland. Hans fader Magnus utsågs till biskop och flytten gick från Gärdslösa, där Erik Johan växte upp.

Ett knappt 30-tal medlemmar hade samlats för att lyssna till Catharina Söderbergh, chefredaktör för Parnass, tidskrift för DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). DELS är en ideell paraplyorganisation för svenska litterära sällskap, över 100 till antalet.
? Vi är en stor folkrörelse, betonade Catharina Söderbergh.

Catharina föreläste om skaldens liv och verk och knöt an till dels författare som inspirerade Stagnelius, dels författare som inspirerats av Stagnelius. Bland namn i den senare kategorin som hon kom in på kan nämnas Sven Delblanc, Gunnar Ekelöf och Lars Norén.

Under den efterföljande diskussionen kom fler namn upp, som Vilhelm Ekelund, som passade nog också föddes den 14 oktober. Även kvinnliga författare som inspirerats av Stagnelius diskuterades, som Ruth Hillarp och Karin Boye. Catharina Söderbergh tyckte för övrigt att kulturpersonligheter borde uppmärksammas i almanackan:
? Vi borde flagga för våra författare. Kan vi fira kanelbullens dag kan vi fira Stagnelius.

Sammantaget en afton där skalden sattes in i ett sammanhang, i ett nätverk av poeter som inspireras av varandra. Efter föreläsningen samlades medlemmarna till en måltid där diskussionen kring skalden fortsatte.

KENTH JÖNSSON

Ur Ölandsbladet 17 oktober 2015


***

Det litterära Öland

TIllsammans med Ölandsbladet distribuerades bilagan Det litterära Öland torsdagen den 23 augusti till alla hushåll på Öland. Den delades även ut i ett par tusen exemplar på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september.

Fokus i bilagan ligger på de tre litterära sällskapen på Öland, bland annat artiklar som handlar om Erik Johan Stagnelius och vårt sällskap. Flera i styrelsen har medverkat som skribenter eller i artiklar.

 

Klicka här så kommer du direkt till bilagan!

Trevlig läsning!


***

Fina bokerbjudande till alla Stagneliusälskare!

bokomslag EJS.jpg
Omslaget till samlingsvolymen av årsskrifter pryds av en målning av Ivan Hoflund.
Omslaget till diktantologin pryds av en bild av ett vallmofält, fotograf Leif Ehnemark.

Tre bokverk om Stagnelius!

1. "Förskjuten?  Texter om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap" är en sammanställning av elva års utgåvor av årsskrifter samt några nya bidrag. Styrelsen har låtit samla dessa i den nya boken "Förskjuten?" och erbjuder nu boken till medlemspriset 100:- + porto (ord pris 160:-). 227 sid. Utgiven oktober 2011.

Läs vad Kenth Jönsson skriver i Ölandsbladet om den nya boken, under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster. Där finns också en recension av Peter Hultsberg, tidigare publicerad i Barometern.

2. "Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urval dikter av Erik Johan Stagnelius" är en diktantologi som styrelsen har sammanställt. Titeln är hämtad ur dikten Lycksalighetens Ö som är en av 51 dikter i boken. Dessutom innehåller den ordförklaringar och kommentarer. Medlemspris 100:- + porto (ord pris 160:-).104 sid. Utgiven december 2011.

Vid samtidig beställning av båda böckerna (1-2) är medlemspriset 175:- + porto.

 

 

 

 

 

 

3. "Biskop Magnus Stagnelius, inte bara fader till en skald" är en skrift av Oloph Bexell. Föredraget höll han i samband med Sällskapets årsmöte i Gärdslösa i maj 2013. Därefter har han utökat föredraget och infogat ett stort antal noter med hänvisning till olika källor. Bexells syfte har varit att ge en annan bild av Magnus Stagnelius än den som har givits i tidigare litteratur. Medlemspris 60:- + porto. Utgiven augusti 2014.

Mer om dessa erbjudanden och hur du beställer dem finns under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster.


***

Gåva från Svenska Akademien

minnespenning_Kenth.jpg
Minnespenning från Svenska Akademien.
Foto: Kenth Jönsson

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner har fått ta emot 2011 års minnespenning utgiven av Svenska Akademien. Erik Johan Stagnelius är föremål för minnespenningen, liksom för den minnesteckning som Anders Olsson har skrivit och framfört vid Akademiens högtidssammanträde i december.

Även Föreningen Gärdslösa Prästgård har fått denna minnespenning, som för övrigt delas ut i en mycket begränsad upplaga. Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien, skriver:

"Med anledning av att Svenska Akademien låtit poeten Erik Johan Stagnelius bli föremål för 2011 års minnespenning vill Akademien på detta sätt översända var sitt exemplar av penningen till era sällskap, eftersom ni på olika sätt vårdar minnet av skalden."

Medaljen är utförd av konstnären Peter Linde från Karlshamn.

Akademien har tidigare även skänkt en upplaga av Stagnelius Samlade Skrifter I-V till Sällskapet.