Välkommen

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom denna hemsida.

Varmt välkommen att lära känna
skalden Erik Johan Stagnelius!

Siluetten (t v) lär vara klippt av en av skaldens bröder och anses var den mest porträttlika bilden av Stagnelius.

Vill du bli medlem, och därmed få två nummer av Stagneliusbladet (april och september) samt årsskriften som kommer i december samt i övrigt stötta Sällskapets syfte kan du gå till fliken "Bli medlem" i menyraden till vänster.


***

Födelsedagsfirande 14 oktober kl 19.00

Chatarina Söderbergh
Chatarina Söderberg, chefredaktör litteraturtidskriften Parnass.

Välkomna till årets födelsedagsfirande, den dag då Erik Johan Stagnelius skulle ha fyllt 222 år.

Catharina Söderbergh gästar oss och föreläser under temat "Stagnelius betydelse för den klassiska litteraturen".

Chatarina är journalist, författare och chefredaktör & ansvarig utgivare för litteraturtidskriften Parnass som ges ut av De litterära Sällskapen (DELS).

Under kvällen blir det även musikframträdande och en enkel kvällssupé. Anmälan till supén senast den 10 oktober till Maria Wiell, 0708-17 27 28 eller mail maria.wiell@telia.com eller sms 0708-17 27 28.

Varmt välkomna!


***

Litterära sällskapens Dag 16 juli 2015

Dagen i Gärdslösa samlade liksom tidigare en intresserad skara besökare. Under eftermiddagen presenterades information vid tre olika bokbord varefter föredrag på temat "Mat" hölls utifrån våra tre författare. De visade sig behandla temat utifrån helt olika perspektiv,

Erik Johan Stagnelius beskriver ett överdåd både vad gäller maten och omgivningen. Det kunde Elisabet Palmqvist berätta och förevisa genom en medtagen matkorg. Alltifrån kroppkakor till fasanbröst beskrivs i hans dramer och dikter.

Margit Friberg, landsbygdsförfattaren som har skrivit om livet på äldre tiders Öland på ett initierat sätt, berättar om betydligt påvrare förhållanden där vattvälling och råggröt tillhörde vardagen och livsnödvändigheten för folket. Det berättade Margaretha Lilja Svensson.

Anna Rydstedt, poeten med förankring i Lund och på södra Öland, visade sig vara ett mellanting, där maten var nödvändig men inte fick någon framträdande roll i hennes författarskap enligt Lena Jönsson som även läste en dikt av Anna.

Därefter följde ett initierat samtal med Sigrdi Fredriksson som moderator.

De tre föredragshållarna är ledamöter i respektive styrelse. Elisabet Palmqvist föredrag om Mat i Erik Johan Stagnelius verk återges i september månads Stagneliusblad som utkommer i månadsskiftet september-oktober 2015.


***

Strålande invigning av Stagneliusstigen

Stagneliusstigen invigning
Vid invigningen av Stagneliusstigen deltog Ilko Corkovic, kommunalråd, Maria Wiell, Ingrid Moberg och Bertil Nil

Den 27 juni var det en strålande invigning av Stagneliusstigen i Gärdslösa. Kommunalrådet Ilko Corkovic höll tal och klippte ett vackert blomsterband, Mats Dalborg deklamerade dikter och spelade på gitarr och flöjt medan 50-talet deltagare njöt i solskenet. Omkring hälften gick sedan den 2 kilometer långa stigen österut, mot Litorinavallen och Östersjön.

På tre ställen finns skyltar med utdrag ur Stagnelius' dikter uppsatta, Vän! i förödelsens stund; Amanda samt Floden.

Under promenaden läste Ingrid Moberg från Södra Gärdslösa Kulturgrupp de tre dikterna i sin helhet för dem som slog följe med henne.

Efter promenaden smakade det gott med kaffe och hembakat eller en lunchpaj i prästgården.

Stigen har blivit iordningställd i samarbete mellan Södra Gärdslösa kulturgrupp, Föreningen Gärdslösa prästgård och Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner. Det är de förstnämnda som har och kommer att ha det praktiska ansvaret för stigen och dess skötsel. Ett stort tack för det!


***

Årsmöte i Gärdslösa 2 maj 2015

Niklas Rådström avtackas av Torsten Mårtensson efter föreläsningen i Gärdslösa kyrka. Foto: Anders Marel

I lördags hölls årsmöte för Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner med föreläsning, supé och förhandlingar.

Eftermiddagen inleddes i Gärdslösa kyrka som snart blev fullsatt av trängtande åhörare som ville lyssna till Niklas Rådström. Denne föreläste om "Mytens språk" och behandlade såväl Stagnelius' som Bibelns texter (se nedan).

Vid supén i Gärdslösa prästgård deltog 30-talet medlemmar i sällskapet och även vid efterföljande förhandlingar.

Årsmötet valde Torsten Mårtensson som ordförande för ännu ett år och som nya i styrelsen tillkom som ordinarie Elisabet Palmquist, som ersättare Michael Economou och Catharina Lindencrona.

I samband med årsmötet fick sällskapet ta emot en medalj av Ölandsklubben med Erik Johan Stagnelius som motiv, en medalj som ursprungligen tagits fram för att användas vid Stagneliusskolan i Kalmar och deras uppsatstävlingar med Stagneliitema.

- - -

Niklas Rådström pratade om myter

Mytens Språk var ämnet för Niklas Rådström när han talade i Gärdslösa kyrka vid årsmötet den 2 maj.
Gärdslösa

Det var Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner som bjöd in och omkring ett hundratal personer hade samlats i kyrkan för att höra Rådström tala.

Det blev ett både lärt och humoristiskt föredrag om myter.

När Erik Johan Stagnelius växte upp i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var myterna från antiken något den bildade allmänheten kände mycket väl till. För dagens läsare kan det ibland vara rena grekiskan...

Niklas Rådström läste en dikt av en mycket ung Stagnelius och menade att den Apollo som Stagnelius skrev om kanske mer leder tankarna till en resebyrå eller kanske en rymdfarkost och att Minerva kanske fick läsaren att tänka på en närbelägen pizzeria.
Niklas Rådström refererade till tänkare från olika tider och gick igenom bland annat två myter ur Bibeln, om Adam och Eva samt om Abraham och Isak. Inte minst resonemanget kring den senare myten ledde till nya spännande tankar hos oss många av åhörarna.

? Myten är den spegelbild som vi kan se oss själva oss i, förkunnade Rådström och avtackades inte bara med varma applåder utan också med blommor från Stagnelii-sällskapets ordförande Torsten Mårtensson.

Under årsmötet senare på kvällen i Gärdslösa prästgård fick Torsten Mårtensson förnyat förtroende som ordförande i Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner. I styrelsen ingår också Anders Marell, Maria Wiell, Leif Stille, Karin Lönnqvist, Håkan Bergcrantz och Elisabet Palmqvist med Gudrun Selberg, Anders Ekbom, Catharina Lindencrona, Carl-Axel Gyllenram, Birgitta Magnell, Sigrid Fredriksson samt Michael Economou. Revisorer är Torgil Melin och Per-Jakob Wiberg.

KENTH JÖNSSON (Ur Ölandsbladet 150509)


***

Det litterära Öland

TIllsammans med Ölandsbladet distribuerades bilagan Det litterära Öland torsdagen den 23 augusti till alla hushåll på Öland. Den delades även ut i ett par tusen exemplar på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september.

Fokus i bilagan ligger på de tre litterära sällskapen på Öland, bland annat artiklar som handlar om Erik Johan Stagnelius och vårt sällskap. Flera i styrelsen har medverkat som skribenter eller i artiklar.

 

Klicka här så kommer du direkt till bilagan!

Trevlig läsning!


***

Fina bokerbjudande till alla Stagneliusälskare!

bokomslag EJS.jpg
Omslaget till samlingsvolymen av årsskrifter pryds av en målning av Ivan Hoflund.
Omslaget till diktantologin pryds av en bild av ett vallmofält, fotograf Leif Ehnemark.

Tre bokverk om Stagnelius!

1. "Förskjuten?  Texter om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap" är en sammanställning av elva års utgåvor av årsskrifter samt några nya bidrag. Styrelsen har låtit samla dessa i den nya boken "Förskjuten?" och erbjuder nu boken till medlemspriset 100:- + porto (ord pris 160:-). 227 sid. Utgiven oktober 2011.

Läs vad Kenth Jönsson skriver i Ölandsbladet om den nya boken, under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster. Där finns också en recension av Peter Hultsberg, tidigare publicerad i Barometern.

2. "Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urval dikter av Erik Johan Stagnelius" är en diktantologi som styrelsen har sammanställt. Titeln är hämtad ur dikten Lycksalighetens Ö som är en av 51 dikter i boken. Dessutom innehåller den ordförklaringar och kommentarer. Medlemspris 100:- + porto (ord pris 160:-).104 sid. Utgiven december 2011.

Vid samtidig beställning av båda böckerna (1-2) är medlemspriset 175:- + porto.

 

 

 

 

 

 

3. "Biskop Magnus Stagnelius, inte bara fader till en skald" är en skrift av Oloph Bexell. Föredraget höll han i samband med Sällskapets årsmöte i Gärdslösa i maj 2013. Därefter har han utökat föredraget och infogat ett stort antal noter med hänvisning till olika källor. Bexells syfte har varit att ge en annan bild av Magnus Stagnelius än den som har givits i tidigare litteratur. Medlemspris 60:- + porto. Utgiven augusti 2014.

Mer om dessa erbjudanden och hur du beställer dem finns under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster.


***

Gåva från Svenska Akademien

minnespenning_Kenth.jpg
Minnespenning från Svenska Akademien.
Foto: Kenth Jönsson

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner har fått ta emot 2011 års minnespenning utgiven av Svenska Akademien. Erik Johan Stagnelius är föremål för minnespenningen, liksom för den minnesteckning som Anders Olsson har skrivit och framfört vid Akademiens högtidssammanträde i december.

Även Föreningen Gärdslösa Prästgård har fått denna minnespenning, som för övrigt delas ut i en mycket begränsad upplaga. Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien, skriver:

"Med anledning av att Svenska Akademien låtit poeten Erik Johan Stagnelius bli föremål för 2011 års minnespenning vill Akademien på detta sätt översända var sitt exemplar av penningen till era sällskap, eftersom ni på olika sätt vårdar minnet av skalden."

Medaljen är utförd av konstnären Peter Linde från Karlshamn.

Akademien har tidigare även skänkt en upplaga av Stagnelius Samlade Skrifter I-V till Sällskapet.