Välkommen


***

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom denna hemsida.

Varmt välkommen att lära känna
skalden Erik Johan Stagnelius!

Siluetten (t v) lär vara klippt av en av skaldens bröder och anses var den mest porträttlika bilden av Stagnelius.

Vill du bli medlem, och därmed få två nummer av Stagneliusbladet (april och september) samt årsskriften som kommer i december samt i övrigt stötta Sällskapets syfte kan du gå till fliken "Bli medlem" i menyraden till vänster.


***

Födelsedagsfirande den 14 oktober 2013

Universitetslektor Jonas Asklund föreläste om "Stagnelius och Gnosticismen" när närmare 40 personer möttes i Domprostgården i Kalmar. Madeleine Richert reciterade Stagneliusdikter och Björn Erlandsson framför pianostycken av Schubert och Roman.

Under kvällen avnjöts en god supé och senare kaffe med hembakad kaka.

Inom kort kommer ett kortare referat här på hemsidan.

 


***

Vatten förenar de tre författarna

Författare som har sitt ursprung på Öland påverkas i hög grad av vatten, både i abstrakt och i reell mening. Det stod klart när de öländska litterära sällskapen möttes till en gemensam dag i Gärdslösa prästgård.

Det var fjärde året som de tre litterära sällskapen på Öland möttes till en gemensam dag. Upplägget är detsamma år från år när de tre författarna presenteras utifrån ett gemensamt tema.


***

Magnus Stagnelius i centrum

Vid årsmötet den 4 maj föreläste Oloph Bexell om Magnus Stagnelius, far till skalden, kyrkoherde i Gärdslösa och sedermera biskop i Kalmar. Läs mer om detta under rubriken Program i vänstermenyn.

Bexells föreläsning kommer även att presenteras i kommande årsskrift.


***

Stagneliuspromenad i Kalmar

Tidningen Barometern slog följe med några styrelseledamöter på en promenad i Stagnelius fotspår i Kalmar. Resultatet blev ett uppslag i tidningen lördagen den 1 december. Ladda ner pdf-fil här nedanför och läs. Under menyn Litterära stigar till vänster kan du ladda ner karta och information för att själv gå promenaden.


Barometern 2012-12-01
***

Det litterära Öland

TIllsammans med Ölandsbladet distribuerades bilagan Det litterära Öland torsdagen den 23 augusti till alla hushåll på Öland. Den delades även ut i ett par tusen exemplar på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september.

Fokus i bilagan ligger på de tre litterära sällskapen på Öland, bland annat artiklar som handlar om Erik Johan Stagnelius och vårt sällskap. Flera i styrelsen har medverkat som skribenter eller i artiklar.

 

Klicka här så kommer du direkt till bilagan!

Trevlig läsning!


***

Fina bokerbjudande till alla Stagneliusälskare!

bokomslag EJS.jpg
Omslaget till samlingsvolymen av årsskrifter pryds av en målning av Ivan Hoflund.
Omslaget till diktantologin pryds av en bild av ett vallmofält, fotograf Leif Ehnemark.

Tre nyutkomna bokverk om Stagnelius!

1. "Förskjuten?  Texter om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap" är en sammanställning av elva års utgåvor av årsskrifter samt några nya bidrag. Styrelsen har låtit samla dessa i den nya boken "Förskjuten?" och erbjuder nu boken till medlemspriset 100:- + porto (ord pris 160:-). 227 sid. Utgiven oktober 2011.

Läs vad Kenth Jönsson skriver i Ölandsbladet om den nya boken, under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster. Där finns också en recension av Peter Hultsberg, tidigare publicerad i Barometern.

2. "Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urval dikter av Erik Johan Stagnelius" är en diktantologi som styrelsen har arbetat fram under hösten. Titeln är hämtad ur dikten Lycksalighetens Ö som är en av 51 dikter i boken. Dessutom innehåller den ordförklaringar och kommentarer. Medlemspris 100:- + porto (ord pris 160:-).104 sid. Utgiven december 2011.

Vid samtidig beställning av båda böckerna (1-2) är medlemspriset 175:- + porto.

3. Svenska Akademiens nyligen utgivna "Stagnelius samlade skrifter I-V". Banden levereras i en kasett.Utgiven september 2011.

Läs recension av Crister Enander i Helsingborgs Dagblad här.

Läs recension av Malte Persson i Expressen här.

Mer om dessa erbjudanden och hur du beställer dem finns under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster.


***

Gåva från Svenska Akademien

minnespenning_Kenth.jpg
Minnespenning från Svenska Akademien.
Foto: Kenth Jönsson

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner har fått ta emot 2011 års minnespenning utgiven av Svenska Akademien. Erik Johan Stagnelius är föremål för minnespenningen, liksom för den minnesteckning som Anders Olsson har skrivit och framfört vid Akademiens högtidssammanträde i december.

Även Föreningen Gärdslösa Prästgård har fått denna minnespenning, som för övrigt delas ut i en mycket begränsad upplaga. Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien, skriver:

"Med anledning av att Svenska Akademien låtit poeten Erik Johan Stagnelius bli föremål för 2011 års minnespenning vill Akademien på detta sätt översända var sitt exemplar av penningen till era sällskap, eftersom ni på olika sätt vårdar minnet av skalden."

Medaljen är utförd av konstnären Peter Linde från Karlshamn.

Akademien har tidigare även skänkt en upplaga av Stagnelius Samlade Skrifter I-V till Sällskapet.