Bokmässa
bok_bibliotek-1.gif

Bokmässan i Göteborg 2016

Den 22-25 september kommer Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner att finnas på plats på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Vi finns i monter B07:86, bland de övriga litterära sällskapen i Sverige.


Fredagen den 23 september kl 12.30 blir det ett miniföredrag i anslutning till montern. Elisabet Palmqvist och Maria Wiell talar då om Stagnelius och kvinnorna.

Vi delar monter med Margit Friberg-sällskapet och Anna Rydstedt-sällskapet och tillsammans med dem har vi även ett gemensamt föredrag kl 12.00 på söndagen, den 25 september. Ämne: De öländska litterära stigarna.

Varmt tack till Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och Sparbanksstiftelsen Öland för bidrag så att vi kan delta på mässan!

Välkommen att besöka oss i montern om du är i närheten!

Ölands Bokmässa september 2014

De tre litterära sällskapen (Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg) deltog gemensamt vid Ölands första bokmässa som arrangerades under Skördefesthelgen 2014. Mässan hölls i IOGT-NTO-lokalen i Borgholm med många utställare, ett innehållsrikt program och gott om besökare.

Det fanns ett stort intresse för de böcker som fanns till försäljning och samtalen kring våra tre författare var många.

Bokmässan i Göteborg 2012

Viktoria_Sigrid_Maria
Viktoria Bengtsdotter Katz, Sigrid Fredriksson och Maria Götesson Wiell representerar de tre litterära sällskapen från Öland, Anna Rydstedt-, Margit Friberg och Erik Johan Stagnelius
Gunnila Root på mässan
Tidigare ordförande i Sällskapet, Gunnila Rooth, samtalar med en av många besökare i Ölandsmontern.
Intervju
Maria Götesson Wiell blir intervjuad av Felix Ljunggren, Jacob Fridebo och Anton Larsson från Hulebäcksgymnasiet i Göteborg.
pumpor o tidningar
Pumpor, höbal, tidningen Det litterära Öland och kassar med ölandstryck - att det var en ölandsmonter kunde ingen ta miste p

Monter nr E03:10 byggdes med gemensamma krafter på onsdagseftermiddagen. Med bilder från Öland, pumpor och en fiktiv halmbal skapades "ölandskänsla" och böcker om Erik Johan Stagnelius och av Anna Rydstedt och Margit Friberg lades fram på borden.

Bredvid pumporna på golvet placerades buntar med Ölandsbladets bilaga "Det litterära Öland".

Torsdagmorgon strömmade besökarna in och monterpersonalen fick besvara många frågor, samtala med många människor om såväl litteratur i allmänhet som våra tre författare i synnerhet. Öland som plats var också ett tacksamnt samtalsämne.

I montern hjälptes personal från de tre litterära sällskapen, biblioteken på Öland och Ölands turist åt med att möta besökarna.

Vid tre tillfällen i torsdags och vid fyra på fredagen hade vi monterprogram. På torsdagen berättade Gunnila Rooth om skalden och på fredagen berättade Gabriel Stille om Stagnelius betydelse idag.

Vi berättade också om de litterära stigarna som är nya för i år. Ett stort sällskap från Kalmar blev särskilt förtjusta över den promenad som Sällskapet har tagit fram, för Kalmars innerstad, i Stagnelius' fotspår.

Tre unga män från Hulebäcksgymnasiet i Göteborg gästade vår monter i jakt på information om Stagnelius, om vilken de håller på med ett särskilt skolarbete. En filmad intervju gjordes där tre frågor lyftes fram: Var Amanda en verklig person? Hur kom det sig att Stagnelius levde i missbruk och armod och dog så ung? Vilken roll spelar Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner idag?

Innan de tre, Anton Larsson, Felix Ljunggren och Jacob Fridebo, lämnade montern fick de Sällskapets två senaste böcker, för att kunna förkovra sig ytterligare i ämnet Stagnelius.

Ekonomiskt stöd

Varmt tack till Sparbanksstiftelsen Öland och Ölandsklubben i Stockholm som ger ett ekonomiskt bidrag till de litterärar sällskapen på Öland. Det gör det möjligt för oss att delta på Bok- & Biblioteksmässan.

Sparbanksstiftelsen bidrar med 15 000 kronor och Ölandsklubben med 4 000 kronor.

Senaste nytt inför bokmässan den 27-30 september

Ett sista möte med arbetsgruppen inför Bokmässan hölls den 30 augusti. Många detaljer fanns att slipa på, men när vi skildes kändes alltsammans bra.

Onsdagseftermiddagen den 26 september kommer vi att vara på plats för att bygga montern, med namnet Det Litterära Öland. I fokus står naturligtvis våra tre författare - Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg - men biblioteken och turistbyrån kommer även att ha annan litteratur med sig.

Från vårt sällskap kommer vi att sälja Torsten Fiskare, Femton röster om Stagnelius, Förskjuten?, Fängslad i kedjor av vallmo samt den lilla diktantologin. Vi kommer även att ha med oss vykort och kassar.

Är det någon som är i närheten och vill hjälpa till att bygga upp den fina montern, slå då en signal till Maria Götesson Wiell, 0708-17 27 28.

Monternumret är E03:10 för den som har vägarna förbi någon under dagarna torsdag-söndag.

Välkomna!

Det litterära Öland

TIllsammans med Ölandsbladet distribuerades bilagan Det litterära Öland torsdagen den 23 augusti 2012 till alla hushåll på Öland. Den delades även ut i ett par tusen exemplar på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september.

Fokus i bilagan ligger på de tre litterära sällskapen på Öland, bland annat artiklar som handlar om Erik Johan Stagnelius och vårt sällskap. Flera i styrelsen har medverkat som skribenter eller i artiklar.

 

Klicka här så kommer du direkt till bilagan!

Trevlig läsning!

En månad kvar...

Snart går färden till Göteborg och startskottet för årets största litterära arrangemang i Sverige. I monter E03:10 finns Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, Margit Fribergsällskapet, Anna Rydstedtsällskapet och Ölands turistbyrå.

Tidningsbilagan Det litterära Öland gavs ut den 23 augusti tillsammans med Ölandsbladet, till alla hushåll på Öland. Den går även att läsa om man går in på Ölandsbladets hemsida, www.olandsbladet.se. I högermarginalen ligger bilagan som en blädderbar pdf.

I montern kommer biblioteken på Öland att visa sin web-baserade Ölandssamling. Det kommer att finnas en citat-tävling med priser om/från Öland, bland annat övernattning i Gärdslösa prästgård.

Från vårt sällskap kommer Gunnila Rooth, Ragnhild Oxhagen, Leif Stille, Elisabet Palmqvist och Maria Wiell att finnas på plats, och eventuellt ytterligare någon. Det finns plats för fler!

Mässan är öppen för allmänheten fre-sönd.

Bokmässan, lägesrapport 12 juli

Montern är färdigplanerad av personal från Ölands näringslivskontor och de litterära sällskapen.

Ölandsbladet förbereder en särskild bilaga, "Det litterära Öland". Den kommer att innehålla en rad artiklar om litteratur och konst, bland annat om Johan Theorins författarskap, ett personporträtt av Lennart Sjögren, en intervju med Nina Södergren, en artikel om de öländska biblioteken, om de nya litterära stigarna och mycket mer. Bilagan kommer till alla hushåll på Öland den 23 augusti och till bokmässan tar vi med 5000 exemplar för utdelning.

Från Stagnelii-sällskapet kommer vi att ha med flera olika böcker för försäljning på mässan. Vi kommer att dela ut en folder om sällskapet samt vykort med en dikt och en skiss från Gärdslösa på.

Under dagarna kommer det att pågå en citattävling, där ett av priserna blir en övernattning för två personer på Gärdslösa prästgård.

Planeringen inför Bok- och Biblioteksmässan går vidare

Planeringen går vidare, inför de öländska litterära sällskapens deltagande vid årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg. Det som har hänt sedan sist är att Louise från Ölands näringslivskontor har gjort en skiss på hur den 20 kvadratmeterstora montern skall se ut och inredas. Det blir öländska bilder som ska skapa stämning. Och sedan ska varje sällskap ha varsitt utrymme för att presentera "sin" författare på ett bra sätt.

De öländska biblioteken håller på att göra en sammanställning av öländska böcker som vi kan sälja, det finns ju många författare på Öland, både kända och mindre kända.

I montern ska vi ha ett monterprogram och till nästa möte ska vi alla bidra med idéer och uppslag. Klart är redan nu att Johan Theorin kommer att medverka och även sälja sin allra nyaste bok. Den kommer i sommar och innehåller öländska  noveller.

De litterära sällskapen håller för fullt på med att forma var sina litterära stigar. För Stagneliussällskapets del blir det två, en i Kalmar och en på Öland.

Nödvändigt redan nu är också att komma fram till en bemanningsplan. Under de fyra dagarna (torsdag-söndag) behöver det finnas personer på plats i montern. Tre personer kommer från Ölands näringslivskontor, några kommer från Ölands bibliotek. Dessutom behövs deltagare från de litterära sällskapen. Vill du vara en av dem, allt från en timma eller mer, är du välkommen att höra av dig.

Erik Johan Stagnelius på Bok- och Biblioteksmässan 2012

Glädjande nog är det nu beslutat att Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner kommer att delta vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg nästa höst. Det är Ölands näringslivskontor/Ölands Turist AB som kommer att bygga och ta ansvar för montern, medan Ölands tre litterära sällskap och biblioteken på Öland får ansvaret för att fylla montern med innehåll.

Mässan pågår den 27-30 september 2012 och temat är "Norden i fokus".

Sigrid Fredriksson och Margareta Lilja-Svensson (Margit Friberg-sällskapet), Viktoria Bengtsdotter Katz och Marianne Hedelin (Anna Rydstedt-sällskapet) samt Maria Götesson Wiell och Elisabet Palmqvist (Stagnelii Vänner) bildar tillsammans med Karin Enqvist från Ölands Turist en arbetsgrupp som har till uppgift att planera och förbereda mässdeltagandet.

Måndagen den 12 december träffades representanter från biblioteken, Ölands Turist och de litterära sällskapen till ett arbetsmöte. Monterutformning och innehåll diskuterades, liksom olika aktiviteter. Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg är de tre författare som kommer att dominera i montern, men även andra inslag kommer i mån av plats och tid att förekomma. Bland annat kommer några personer att bjudas in för kortföreläsningar i anslutning till montern.

Våra tre sällskap förbereder samtidigt Litterära stigar, i anslutning till de orter från vilka författarna kommer. Dessa stigar är tänkta att locka människor till att lära känna litteraturen via naturen. Stigarna kommer att finnas i Gärdslösa och Kalmar, i Ventlinge och i Smedby.

För att kunna genomföra projektet har Sparbanksstiftelsen Öland och Ölandsklubben i Stockholm givit generösa bidrag. Ölandsbladet kommer att bidra med en särskild tidningsbilaga med temat kultur/litteratur.Denna kommer bland annat att delas ut under mässan.

Planera redan nu in ett mässbesök i Göteborg september 2012! Kan/vill du dessutom hjälpa till som monterfunktionär några timmar någon dag är du välkommen att höra av dig till oss.

Vid planeringsmötet den 12 december, se bild ovan, deltog (fr v) Anders Nyholm, Ölands turist AB, Gunilla Lydmark och Aslaug Madsen från biblioteken på Öland, Viktoria Bengtsdotter Katz, Anna Rydstedt-sällskapet, Karin Enqvist, Louise Asp Olsson och Lotta Engelholm, Ölands turist AB, Sigrid Fredriksson, Margit Friberg-sällskapet. Bakom kameran: Maria Götesson Wiell, Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner.