Fickantologi

Omslaget på fickantologin pryds av ett foto av statyn utanför Kalmar stadsbibliote

Till en liten fickantologi med dikter har Gun Ursing svarat för urvalet.

I den lilla skriften på 20 sidor, som ryms i ett A6-kuvert, har hon plockat fram några få av skaldens mest minnesvärda dikter. Här finns exempelvis rader ur "Suckarnes mystér", "Till Öland" och "Avsked till livet" men också hela "Amanda" och "Vän i förödelsens stund". Författaren Anders Johansson har tillsammans med sällskapets tidigare ordförande Gunnila Rooth varit redaktörer för den lilla skriften och Anders får slutorden med dikten "Efter läsning av Erik Johan Stagnelius".

Du kan beställa skriften genom att skicka ett mejl till sällskapets sekreterare Anders Marell (marell.anders@gmail.com) eller kassör Maria Wiell (maria.wiell@telia.com). Skriften kostar 20 kr + porto. För 200 kronor får du 12 exemplar. Passa på att sprida Stagnelius bland vänner och bekanta på ett enkelt sätt!