Bli medlem

Medlem i Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner blir man genom att sätta in 200 kronor (familjemedlem 50 kronor) på bankgirokonto 444-7116. Ungdomar upp till 25 år betalar 50 kronor i medlemsavgift.

Glöm inte att skriva namn, bostadsadress samt gärna telefonnummer och e-postadress vid inbetalningen!

Som medlem får Du Stagneliusbladet två gånger per år samt en särskild julhälsning med årets utgåva i skriftserien om Erik Johan Stagnelius. Under åren utgivna årsskrifter finns förtecknade under menyn Böcker och skrifter till vänster.

Genom ditt medlemskap stöttar du arbetet med att sprida kunskap om skalden och hålla minnet av honom och hans dikter levande.

Välkommen till Sällskapet!