Välkommen

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom denna hemsida.

Varmt välkommen att lära känna
skalden Erik Johan Stagnelius!

Siluetten (t v) lär vara klippt av en av skaldens bröder och anses var den mest porträttlika bilden av Stagnelius.

Vill du bli medlem, och därmed få två nummer av Stagneliusbladet (april och september) samt årsskriften som kommer i december samt i övrigt stötta Sällskapets syfte kan du gå till fliken "Bli medlem" i menyraden till vänster.

Här nedanför kan Du följa sällskapets deltagande på Bok & Biblioteksmässan 2016, dag för dag.

Stagnelius födelsedag 14 okt 2016

Mattias Fyhr
Mattias Fyhr föreläser om det skräckromantiska i Stagnelius' poesi.

Välkommen till firandet av skaldens födelsedag den 14 oktober 2016 kl 19.00 i Domprostgården i Kalmar

Litteraturvetaren Mattias Fyhr från Jönköpings University föreläser på temat:

O! när det inträdt har, det rysliga spöket - Stagnelius och den gotiska skräckromantiken.

 

I anslutning till detta säljs de i september 2016 utgivna miniskrifterna om Stagnelius och skräckromantiken, med Elisabet Palmqvist som redaktör samt Den verklighetsnäre Stagnelius, med Anders Marell som redaktör.

Supé 125:-/person.

Anmälan till supén senast den 11 oktober till Maria Wiell, tel 0708-17 27 28 (tel el sms) eller mail: maria.wiell@telia.com.

bokmässa

Bokmässan dag för dag - söndag

bokmässa
Viktoria Bengtsdotter Katz om de litterära stigarna.

Sista dagen på bokmässan var inte mindre aktiv än de andra. Många besökare i vår gemensamma monter var nyfikna på Öland, våra sällskap och de öländska litterära stigarna. Att kombinera ökad kunskap om våra författare - Margit Friberg, Anna Rydstedt och Erik Johan Stagnelius - med sköna vandringar i den öländska naturen tilltalade många av dem som stannade till för en stunds samtal.

Mitt på dagen föreläste Sigrid Fredriksson, Maria Wiell och Viktoria Bengtsdotter Katz på DELS-scenen, om de litterära stigarna där ett bildspel gjorde stigarna synliga.

"Spankulerande pedagogik, det är våra stigar", sa Sigrid Fredriksson som är ordförande i Margit Friberg-sällskapet.

När eftermiddagen gick mot sitt slut var det dags att demontera montern B06:7 som hade varit vår hemvist i fyra dagar. Trötta, nöjda och stimulerade lämnade vi bokmässan för detta året.

Tack till Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Ölands turist och Sparbanksstiftelsen Öland för generösa bidrag som gjorde det möjligt för de tre öländska litterära sällskapen att delta.

bokmässan

På bokmässan dag för dag - lördag

bokmässan
Jonas Ellerström om Anna Rydstedt
bokmässa
Margaretha Lilja Svensson och en kollega i montern där informerar om DELS tidskrift Parnass.

Lördagen var allmänhetens dag på bokmässan. I "Ölandsmontern" fortsatte vi att informera och inspirera om våra författare, berätta om vandringsstigarna och hälsa välkommen till Öland.

Mitt på dagen hade Margaretha Lilja Svensson och Sigrid Fredriksson från Margit Friberg-sällskapet ett föredrag på DELS-scenen med rubriken "Varför läsa landsbygdsförfattare?". Senare på eftermiddagen höll Jonas Ellerström ett föredrag med rubriken "Anna Rydstedt och fåglarna".

Arbetet i monter B07:86 pågår oförtrutet även imorgon söndag, då vi även har det gemensamma föredraget om de litterära stigarna, kl 12.00.

bokmässan

På bokmässan dag för dag - fredag

bokmässa
bokmässa
Elisabet Palmqvist om de mordiska kvinnorna.

Ännu fler spännande möten i vår monter under en lång fredag. Besökare som var nyfikna på Öland, på våra tre författare - Anna Rydstedt, Margit Friberg och Erik Johan Stagnelius. De flesta hade kännedom om vår skald, några om Anna Rydstedt men relativt få kände till Margit Friberg.

Under dagen fick vi sälja en hel del litteratur, bland annat det helt nyutkomna häftet Stagnelius och skräckromantiken.

Det var också det temat som återkom i föredraget som hölls av Elisabet Palmqvist och Maria Wiell mitt på dagen på DELS-scenen, "Stagnelius och hans mordiska kvinnor".

Det har varit två dagar framförallt riktade till fackfolk. Många lärare har besökt montern och kunnat berätta för oss att Stagnelius i högsta grad används och gillas bland tonåringar, framförallt på gymnasiet. En av lärarna köpte en klassuppsättning av ovan nämnda skrift och även en diktantologi "Fängslad i kedjor av vallmo", för att kunna recitera dikter inför klassen. Glädjande!

bokmässa torsdag

På bokmässan - dag för dag, torsdag

bokmässa torsdag
DELS bjöd till mingel för alla litterära sällskap på torsdagskvällen. Ett bra tillfälle att skapa nya kontakt

Torsdag kl 09 öppnade bokmässan för fackfolk av skilda kategorier. Sällskapen från Öland stod grannar med Harry Martinsson-sällskapet i området bland andra DELS-sällskap. Under dagen besöktes montern av många personer i alla åldrar. De flesta kände till Stagnelius, men var nyfikna på Anna Rydstedt och Margit Friberg. Vår information om de öländska vandringsstigarna var välkommen och de nya småhäftena som vi nyligen har gett ut väckte nyfikenheten hos många.

När mässan stängde vidtog mingel tillsammans med övriga litterära sällskap, arrangerat av DELS och Litteraturbanken.

bokmässan 2016

På bokmässan - dag för dag, onsdag

bokmässan 2016
Margaretha Lilja Svensson, Ylva Magnusson, Viktoria Bengtsdotter Katz, Sigrid Fredriksson och stående Maria

På ondagskvällen, den 21 september, byggdes monter B06:87 på Bok & Biblioteksmässan, där Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg presenteras tillsammans med de öländska stigarna. Efter en stunds spikande blev det en välkomnande och fin monter dit vi hoppas att många skall komma. Öppnar kl 09 på torsdag och stänger kl 17 på söndag. Med bilder och korta texter följer vi utvecklingen dag för dag.

12.30 på fredag har Maria Wiell och Elisabet Palmqvist föredraget Stagnelius och hans mordiska kvinnor på DELS-scenen.

bok_bibliotek-1.gif

Bokmässan i Göteborg 2016

Den 22-25 september kommer Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner att finnas på plats på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Vi finns i monter B07:86, bland de övriga litterära sällskapen i Sverige.


Fredagen den 23 september kl 12.30 blir det ett miniföredrag i anslutning till montern. Elisabet Palmqvist och Maria Wiell talar då om Stagnelius och kvinnorna.

Vi delar monter med Margit Friberg-sällskapet och Anna Rydstedt-sällskapet och tillsammans med dem har vi även ett gemensamt föredrag kl 12.00 på söndagen, den 25 september. Ämne: De öländska litterära stigarna.

Varmt tack till Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och Sparbanksstiftelsen Öland för bidrag så att vi kan delta på mässan!

Välkommen att besöka oss i montern om du är i närheten!

Litterära dagen i Gärdslösa den 21 juli 2016

Litterära dagen 2016
Pehr Olov Pehrsson, Ingrid Nettervik, Eva Johansson och Leif Stille.

Ett stort antal besökare kom till Gärdslösa prästgård till årets upplaga av De öländska litterära sällskapens dag. På temat Uppbrott hölls tre korta föredrag varefter Ingrid Nettervik, ordförande i Vilhelm Moberg-sällskapet, berättade om sin författares arbete. Framförallt med Raskens som är en av hans första böcker och som skrevs i Persnäs på norra Öland.it

Under eftermiddagen såldes böcker och filmer till många intresserade besökare och information gavs om sällskapens medverkan vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg den 22-25 september. Leif Stille berättade även om att Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner kommer att ge ut två mindre antologier under sensommaren. För första gången användes sällskapets nya roll-up som har tillverkats för att uppmärksamma sällskapet i olika sammanhang.

På bilden ovan syns Pehr Olov Pehrsson (Anna Rydstedt-sällskapet), Ingrid Nettervik (Vilhelm Moberg-sällskapet), Eva Johansson (Margit Friberg-sällskapet) och Leif Stille (Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner).

 

Så här skrev Ölandsbladet den 26 juli

"Uppbrott" tema för litterärt samtal i prästgård

Den litterära dagen i Gärdslösa har blivit tradition den tredje torsdagen i juli varje år. I år fick de tre öländska litterära sällskapen besök av ett fjärde, detta från Småland.
De litterära sällskapen på Öland vårdar minnet av Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg. Sällskap som har ett par hundra entusiastiska medlemmar vardera. Ett antal av dem kommer varje år till Gärdslösa prästgård för att lyssna till korta föredrag och samtala kring ett särskilt tema, i år "Uppbrott".

Pehr Olov Pehrsson från Anna Rydstedt-sällskapet, Eva Johansson från Margit Friberg-sällskapet och Leif Stille med utgångspunkt i Stagnelius författarskap delade med sig av tankar om Uppbrott utifrån respektive författare. Samma tema, men med helt olika infallsvinklar som på ett bra sätt kompletterade varandra.

Ett långt större sällskap var i år på besök, nämligen Vilhelm Moberg-sällskapet som samlar omkring 2 000 medlemmar över landet. Dess ordförande Ingrid Nettervik berättade om Mobergs kända roman "Raskens" som skrevs i trakterna av Persnäs för 90 år sedan.

MARIA WIELL

Årsmöte i Gärdslösa 7 maj 2016

Vid årsmötet i Gärdslösa närvarade 50-talet åhörare i kyrkan, när Carl Lindgren talade om Stagnelius', gravmonumentet på Maria kyrkogård och brevväxling mellan kyrkorådet och Svenska Akademien. I Gärdslösa prästgård fortsatte kvällen för drygt 30 medlemmar med supé, årsmöte och fortsatt föreläsning (se referat nedan). På bilden ovan har Carl Lindgren avtackats med blommor av ordförande Torsten Mårtensson.

Sällskapets ordförande Torsten Mårtensson hade avböjt omval och i hans ställe valdes Leif Stille, Kalmar. Som ny ordinarie ledamot valdes till styrelsen kyrkoherde Peter Wänehag, Kalmar. Övriga i styrelsen omvaldes (se under menyn Om Sällskapet).

Verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen godkändes och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. En verksamhetsplan presenterades och godkändes.

- - -

Följande referat publicerades i Ölandsbladet den 14 maj:

Var finns skaldens kvarlevor?

Medicine doktor Carl Lindgren bor granne med Erik Johan Stagnelius' bostad under dennes sista år i livet. För Stagneliusvänner i Gärdslösa berättade Lindgren om skaldens sista vilorum.
Gärdslösa

Svenska Akademien har bekostat den minnesvård över Erik Johan Stagnelius som i dag finns på Maria kyrkogård i Stockholm. Han delar den med K A Nicander, även han författare. Länge har det antagits att Stagnelius' kvarlevor skyfflades samman i en odefinierad massa när Hornsgatan i Stockholm breddades och Maria kyrkogård fick ge plats för trafiken.

Carl Lindgren, som är såväl litteraturvetare som medicine doktor och författare, tror inte på den teorin. Han har forskat i gamla skrifter, bland annat har han läst brevväxling mellan kyrkorådet i Maria församling och Svenska Akademien. Han har bland annat funnit texter som säger att förflyttningen av graven "skall ske i ordnad form".

"Jag kan inte tänka mig att församlingen kunde hantera en gravplats så ovarsamt som det har antagits, alldeles särskilt inte då det var en känd poet som hade fått ett gravmonument av Svenska Akademien det handlade om", sa Carl Lindgren när han föreläste för åhörarna som hade tagit sig till Gärdslösa kyrka på lördagen.

Efter föreläsningen i Gärdslösa kyrka fortsatte årsmötet med Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner i Gärdslösa prästgård. Även där föreläste Carl Lindgren då han presenterade en hypotes om att Stagnelius led av det som i dag kallas Noonans syndrom, något som i dag finns beskrivet hos Socialstyrelsen som en ovanlig diagnos. Lindgren har mött det under åren då han verkade som barnläkare och redogjorde för jämförelser mellan nutida observationer av patienter med Noonans syndrom med sådant som finns att veta om Stagnelius. Hjärtfel, kortvuxen, folkskygg och ovanlig huvudform är några saker som kännetecknar personer med diagnosen och som kan stämma med Stagnelius-beskrivningar genom åren.

"Även om det bara kan sägas vara en hypotes är det helt klart att skalden skulle ha utretts för detta tillstånd om han hade levt i dag", sa Carl Lindgren som en sammanfattning. "Förmodligen hela hans familj".

Vid årsmötet som följde med Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner lämnade ordförande Torsten Mårtensson sitt uppdrag. Han avtackades av tillträdande ordförande Leif Stille som även vände sig till Kerstin Mårtensson Fogelqvist med blommor och tacksamma ord om parets gästfrihet. Till styrelsen nyvaldes Peter Wänehag från Kalmar.

Under året planerar Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bland annat att ge ut några småskrifter samt delta i Bok & Biblioteksmässan i höst.