Välkommen

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom denna hemsida.

Varmt välkommen att lära känna
skalden Erik Johan Stagnelius!

Siluetten (t v) lär vara klippt av en av skaldens bröder och anses var den mest porträttlika bilden av Stagnelius.

Vill du bli medlem, och därmed få två nummer av Stagneliusbladet (april och september) samt årsskriften som kommer i december samt i övrigt stötta Sällskapets syfte kan du gå till fliken "Bli medlem" i menyraden till vänster.


***

Årsmöte i Gärdslösa 2 maj 2015

Niklas Rådström
Niklas Rådström föreläser om Mytens språk den 2 maj kl 16.00 i Gärdslösa kyrka.

Varmt välkommen till årsmöte i Gärdslösa den 2 maj kl 16.00

Kl 16.00 inleds högtiden i Gärdslösa kyrka med en offentlig föreläsning av Niklas Rådström, aktuell med sin bok Boken och teateruppsättningen Bibeln. Ämnet för föreläsningen är Mytens språk.

Omkring kl 17.45 serveras en supé i Gärdslösa prästgård (OBS! Anmälan) och därefter följer årsmötesförhandlingar och ett kort musikprogram.

Kostnad för supé, måltidsdryck, kaffe o kaka 125 kronor. Ytterligare dryck finns att köpa.

Anmälan till måltiden sker på telefon eller sms 0708-17 27 28 eller mail: maria.wiell@telia.com senast den 25 april.


***

Födelsedagsfirande den 14 oktober 2014

economou och torsten_liten.jpg
Michael Economou får blommor av ordförande Torsten Mårtensson efter sitt föredrag om Fakta och Fiktion i romanen

Författaren och läraren Michael Economou, Lund, medverkade vid födelsedagsfirandet av Erik Johan Stagnelius i Domprostgården i Kalmar den 14 oktober. Han talade utifrån ämnet Fakta och Fiktion i romanen. Utgångspunkten var hans båda romaner om Erik Johan Stagnelius (Erik Johans minnen) och Lorenzo Hammarsköld (Lorenzos gärning).

Kantor Björn Erlandsson spelade musik av Beethoven och Roman.

 


***

Kvinnor tema för De öländska litterära sällskapens dag

litterära dagen 2014_liten.jpg
Maria Wiell, Ingalill Morén Hybinette och Lena Jönsson höll varsitt föredrag om Kvinnor hos de tre författarna

Årets tema för eftermiddagen med de tre öländska litterära sällskapen, som hölls i Gärdslösa prästgård den 17 juli, var Kvinnor. De tre författarna Stagnelius, Friberg och Rydstedt framställer kvinnan på helt olika sätt.

Maria Wiell höll ett kort föredrag om Stagnelius och Kvinnan, Inga-Lill Morén Hybinette talade för Margit Friberg och Lena Jönsson talade för Anna Rydstedt.

Kvinnan som ouppnåelig varelse, föremål för oändlig längtan och åtrå är ett sätt som kvinnan framträder hos Stagnelius. I Margit Fribergs litteratur framställs den öländska kvinnan som den familjesammanhållande, den starka, den livskraftiga, helt enkelt en förutsättning för att livet för man och barn skulle garanteras. Hos Anna Rydstedt finns ingen kvinnokamp, menade Lena Jönsson. Hon utgår från Människan. Förutom i sin första diktbok "Bannlyst prästinna" som hon skrev då hon blev förbjuden att läsa teologi för att bli präst.

Efter anförandena höll Sigrid Fredriksson i ett samtal mellan föreläsarna och den intresserade publiken.

 


***

Årsmöte i Gärdslösa prästgård i maj 2014

anders marell_liten.jpg
Anders Marell föreläste om Atterbom.
oscar werninge_liten.jpg
Oscar Wärninge spelade på klassisk gitarr, luta och theorb vid årsmötet i Gärdsösa.

Som flera år tidigare möttes medlemmarna i Sällskapet Erik Johan Stagnelius till årsmöte i Gärdslösa prästgård den första lördagen i vårmånaden maj.

Kvällen inleddes med att Anders Marell föreläste om Atterbom och dennes kopplingar till Stagnelius.

Årmötesförhandlngarna löpte lätt och smidigt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter förslag från revisorerna och till styrelsen skedde omval förutom att Anna Sävje ställde sin plats till förfogande. i hennes ställe valdes Sigrid Fredriksson, Färjestaden, som ersättare.

Därefter följde en välsmakande supé med paj, sallad, kaffe och kaka som personalen på prästgården sörjde för.

Som avslutning på kvällen blev det musik med Oscar Wärninge som har studerat klassisk gitarr och luta vid Music Academy School i London. Han spelade romantisk musik av bland andra Bach och Schubert på luta, theorb och gitarr.


***

Stagneliuspromenad i Kalmar

Tidningen Barometern slog följe med några styrelseledamöter på en promenad i Stagnelius fotspår i Kalmar. Resultatet blev ett uppslag i tidningen lördagen den 1 december. Ladda ner pdf-fil här nedanför och läs. Under menyn Litterära stigar till vänster kan du ladda ner karta och information för att själv gå promenaden.


Barometern 2012-12-01
***

Det litterära Öland

TIllsammans med Ölandsbladet distribuerades bilagan Det litterära Öland torsdagen den 23 augusti till alla hushåll på Öland. Den delades även ut i ett par tusen exemplar på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september.

Fokus i bilagan ligger på de tre litterära sällskapen på Öland, bland annat artiklar som handlar om Erik Johan Stagnelius och vårt sällskap. Flera i styrelsen har medverkat som skribenter eller i artiklar.

 

Klicka här så kommer du direkt till bilagan!

Trevlig läsning!


***

Fina bokerbjudande till alla Stagneliusälskare!

bokomslag EJS.jpg
Omslaget till samlingsvolymen av årsskrifter pryds av en målning av Ivan Hoflund.
Omslaget till diktantologin pryds av en bild av ett vallmofält, fotograf Leif Ehnemark.

Tre bokverk om Stagnelius!

1. "Förskjuten?  Texter om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap" är en sammanställning av elva års utgåvor av årsskrifter samt några nya bidrag. Styrelsen har låtit samla dessa i den nya boken "Förskjuten?" och erbjuder nu boken till medlemspriset 100:- + porto (ord pris 160:-). 227 sid. Utgiven oktober 2011.

Läs vad Kenth Jönsson skriver i Ölandsbladet om den nya boken, under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster. Där finns också en recension av Peter Hultsberg, tidigare publicerad i Barometern.

2. "Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urval dikter av Erik Johan Stagnelius" är en diktantologi som styrelsen har sammanställt. Titeln är hämtad ur dikten Lycksalighetens Ö som är en av 51 dikter i boken. Dessutom innehåller den ordförklaringar och kommentarer. Medlemspris 100:- + porto (ord pris 160:-).104 sid. Utgiven december 2011.

Vid samtidig beställning av båda böckerna (1-2) är medlemspriset 175:- + porto.

 

 

 

 

 

 

3. "Biskop Magnus Stagnelius, inte bara fader till en skald" är en skrift av Oloph Bexell. Föredraget höll han i samband med Sällskapets årsmöte i Gärdslösa i maj 2013. Därefter har han utökat föredraget och infogat ett stort antal noter med hänvisning till olika källor. Bexells syfte har varit att ge en annan bild av Magnus Stagnelius än den som har givits i tidigare litteratur. Medlemspris 60:- + porto. Utgiven augusti 2014.

Mer om dessa erbjudanden och hur du beställer dem finns under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster.


***

Gåva från Svenska Akademien

minnespenning_Kenth.jpg
Minnespenning från Svenska Akademien.
Foto: Kenth Jönsson

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner har fått ta emot 2011 års minnespenning utgiven av Svenska Akademien. Erik Johan Stagnelius är föremål för minnespenningen, liksom för den minnesteckning som Anders Olsson har skrivit och framfört vid Akademiens högtidssammanträde i december.

Även Föreningen Gärdslösa Prästgård har fått denna minnespenning, som för övrigt delas ut i en mycket begränsad upplaga. Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien, skriver:

"Med anledning av att Svenska Akademien låtit poeten Erik Johan Stagnelius bli föremål för 2011 års minnespenning vill Akademien på detta sätt översända var sitt exemplar av penningen till era sällskap, eftersom ni på olika sätt vårdar minnet av skalden."

Medaljen är utförd av konstnären Peter Linde från Karlshamn.

Akademien har tidigare även skänkt en upplaga av Stagnelius Samlade Skrifter I-V till Sällskapet.