Välkommen

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom denna hemsida.

Varmt välkommen att lära känna
skalden Erik Johan Stagnelius!

Siluetten (t v) lär vara klippt av en av skaldens bröder och anses var den mest porträttlika bilden av Stagnelius.

Vill du bli medlem, och därmed få två nummer av Stagneliusbladet (april och september) samt årsskriften som kommer i december samt i övrigt stötta Sällskapets syfte kan du gå till fliken "Bli medlem" i menyraden till vänster.

Här nedanför kan Du följa sällskapets deltagande på Bok & Biblioteksmässan 2016, dag för dag.

Välkommen till årsmöte 6 maj

stagneliuspjäs

Den 6 maj kl 17.00 håller sällskapet årsmöte i Gärdslösa prästgård.

Eftermiddagen inleds med att skalden kommer på besök till prästgården efter drygt 200 år. Monologen "Besöket i prästgården, Erik Johan Stagnelius återkomst" av Styrbjörn Järnegard har framförts vid flera tillfällen under hösten och uppmärksammats positivt av alla åskådare.

Därefter följer en buffé och kvällen avslutas med sällskapets årsmöte.

 

Kostnad för buffén 125:- per person. Anmälan sker till Maria Wiell, 0708-17 27 28 (telefon el sms) eller maria.wiell@telia.com senast den 2 maj.

Välkomna!

Stagnelius födelsedag firades med Mikael Fyhr

Mattias Fyhr
Mattias Fyhr föreläser om det skräckromantiska i Stagnelius' poesi.

När årets firande av Erik Johan Stagnelius gick av stapeln i Domprostgården i Kalmar medverkade litteraturvetaren Mikael Fyhr från Jönköpings universitet. Hans föreläsning hade rubriken O! när det inträdt har, det rysliga spöket - Stagnelius och den gotiska skräckromantiken.

20-talet åhörare och supéätare hade hittat till Domprostgården denna höstkväll där de fick vara med om en intressant föreläsning och god samvaro. Se referat av Kenth Jönsson, Ölandsbladet, nedan.

 

Stagnelius som författare av skräck

Om en författare som dog 1823 kan man tycka att det mesta borde vara utforskat. Men så icke. När det gäller Erik Johan Stagnelius kommer det hela tiden infallsvinklar som belyser delar av författarskapet på ett nytt sätt.


Skalden och dramatikern Erik Johan Stagnelius föddes i Gärdslösa den 14 oktober 1793.
På hans födelsedag samlas varje år det sällskap som bildats till hans minne, Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, för att fira och berika sin kunskap.


I år var platsen för detta evenemang domprostgården i Kalmar ? där skaldens fader residerade som biskop från 1807 ? och föreläsare var litteraturvetaren Mattias Fyhr från universitet i Jönköping.
Hans ämne var ?O! när det inträdt har, det rysliga spöket - Stagnelius och den gotiska skräckromantiken?.
Raden i rubriken är hämtad från "Wladimir den store?, men i föredraget ägnade Fyhr mest tid åt två andra texter av Stagnelius: romansen ?Det förfärliga bröllopet? och dramat "Riddartornet?.
Jag ser en skräckskildring som ett brott mot det normala, säger Mattias Fyhr.


Han berättade kortfattat om skräckens historia och det kan konstateras att den sortens historier fanns redan hos de klassiska grekiska författarna. William Shakespeare nämndes liksom Seneca.
Många bygger sina historier på tidigare källor, säger Mattias Fyhr.
Vid tiden då Stagnelius skrev "Det förfärliga bröllopet?, cirka 1815, fanns det gott om skräckhistorier i omlopp, både från engelska och tyska författare. Här nämndes exempelvis Matthew Gregory Lewis och hans "The monk? skriven 1795 (översatt till svenska bara några år senare), Gottfried August Bürgers ballad "Leonore? från 1770-talet och Horace Walpoles ?The castle of Otranto? från 1764.
Mattias Fyhr kan inte till 100 procent leda i bevis att Stagnelius läst dessa, men motivval, namn på huvudkaraktärer med mera tyder på det.


Föreläsaren tog med åhörarna i domprostgården på en spännande färd i skräckens värld. Han hänvisade till tidigare forskning kring Stagnelius, av exempelvis Fredrik Böök och Louise Vinge, som inte alls gjort kopplingen till dåtidens skräcklitteratur.
På det hela taget en fascinerande föreläsning, som visade upp en ny sida hos skalden som blivit föga uppmärksammad tidigare.
Det här visar spännvidden hos Stagnelius, konstaterade sällskapets ordförande Leif Stille efter avslutad föreläsning.
Senare i höst ger Mattias Fyhr ut boken ?Bårtäcken över jordens likrum. Svensk skräck I. Från medeltiden till mitten av artonhundratalet? på Ellerströms förlag. Erik Johan Stagnelius ägnas ett eget kapitel i denna bok där man också får stifta bekantskap med ett skräckdrama av Gustaf III och skräckballader av Johan Henric Kellgren.


Födelsedagsfirandet på domprostgården avslutades med en gemensam måltid. När deltagarna bröt upp i den mörka kvällen var det med raderna ur Stagnelius dikt "Det förfärliga bröllopet? ännu i klart minne:


Och efter honom kom en annan.
Af blod hans rustning fläckad var.
Hans hjelm var klufven, likså pannan
Men hämnden i sin blick han bar.
Hans hufvud räckte upp i taket.
Så gick han in i brudgemaket.

bokmässa

Bokmässan dag för dag - söndag

bokmässa
Viktoria Bengtsdotter Katz om de litterära stigarna.

Sista dagen på bokmässan var inte mindre aktiv än de andra. Många besökare i vår gemensamma monter var nyfikna på Öland, våra sällskap och de öländska litterära stigarna. Att kombinera ökad kunskap om våra författare - Margit Friberg, Anna Rydstedt och Erik Johan Stagnelius - med sköna vandringar i den öländska naturen tilltalade många av dem som stannade till för en stunds samtal.

Mitt på dagen föreläste Sigrid Fredriksson, Maria Wiell och Viktoria Bengtsdotter Katz på DELS-scenen, om de litterära stigarna där ett bildspel gjorde stigarna synliga.

"Spankulerande pedagogik, det är våra stigar", sa Sigrid Fredriksson som är ordförande i Margit Friberg-sällskapet.

När eftermiddagen gick mot sitt slut var det dags att demontera montern B06:7 som hade varit vår hemvist i fyra dagar. Trötta, nöjda och stimulerade lämnade vi bokmässan för detta året.

Tack till Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Ölands turist och Sparbanksstiftelsen Öland för generösa bidrag som gjorde det möjligt för de tre öländska litterära sällskapen att delta.

bokmässan

På bokmässan dag för dag - lördag

bokmässan
Jonas Ellerström om Anna Rydstedt
bokmässa
Margaretha Lilja Svensson och en kollega i montern där informerar om DELS tidskrift Parnass.

Lördagen var allmänhetens dag på bokmässan. I "Ölandsmontern" fortsatte vi att informera och inspirera om våra författare, berätta om vandringsstigarna och hälsa välkommen till Öland.

Mitt på dagen hade Margaretha Lilja Svensson och Sigrid Fredriksson från Margit Friberg-sällskapet ett föredrag på DELS-scenen med rubriken "Varför läsa landsbygdsförfattare?". Senare på eftermiddagen höll Jonas Ellerström ett föredrag med rubriken "Anna Rydstedt och fåglarna".

Arbetet i monter B07:86 pågår oförtrutet även imorgon söndag, då vi även har det gemensamma föredraget om de litterära stigarna, kl 12.00.

bokmässan

På bokmässan dag för dag - fredag

bokmässa
bokmässa
Elisabet Palmqvist om de mordiska kvinnorna.

Ännu fler spännande möten i vår monter under en lång fredag. Besökare som var nyfikna på Öland, på våra tre författare - Anna Rydstedt, Margit Friberg och Erik Johan Stagnelius. De flesta hade kännedom om vår skald, några om Anna Rydstedt men relativt få kände till Margit Friberg.

Under dagen fick vi sälja en hel del litteratur, bland annat det helt nyutkomna häftet Stagnelius och skräckromantiken.

Det var också det temat som återkom i föredraget som hölls av Elisabet Palmqvist och Maria Wiell mitt på dagen på DELS-scenen, "Stagnelius och hans mordiska kvinnor".

Det har varit två dagar framförallt riktade till fackfolk. Många lärare har besökt montern och kunnat berätta för oss att Stagnelius i högsta grad används och gillas bland tonåringar, framförallt på gymnasiet. En av lärarna köpte en klassuppsättning av ovan nämnda skrift och även en diktantologi "Fängslad i kedjor av vallmo", för att kunna recitera dikter inför klassen. Glädjande!

bokmässa torsdag

På bokmässan - dag för dag, torsdag

bokmässa torsdag
DELS bjöd till mingel för alla litterära sällskap på torsdagskvällen. Ett bra tillfälle att skapa nya kontakt

Torsdag kl 09 öppnade bokmässan för fackfolk av skilda kategorier. Sällskapen från Öland stod grannar med Harry Martinsson-sällskapet i området bland andra DELS-sällskap. Under dagen besöktes montern av många personer i alla åldrar. De flesta kände till Stagnelius, men var nyfikna på Anna Rydstedt och Margit Friberg. Vår information om de öländska vandringsstigarna var välkommen och de nya småhäftena som vi nyligen har gett ut väckte nyfikenheten hos många.

När mässan stängde vidtog mingel tillsammans med övriga litterära sällskap, arrangerat av DELS och Litteraturbanken.

bokmässan 2016

På bokmässan - dag för dag, onsdag

bokmässan 2016
Margaretha Lilja Svensson, Ylva Magnusson, Viktoria Bengtsdotter Katz, Sigrid Fredriksson och stående Maria

På ondagskvällen, den 21 september, byggdes monter B06:87 på Bok & Biblioteksmässan, där Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg presenteras tillsammans med de öländska stigarna. Efter en stunds spikande blev det en välkomnande och fin monter dit vi hoppas att många skall komma. Öppnar kl 09 på torsdag och stänger kl 17 på söndag. Med bilder och korta texter följer vi utvecklingen dag för dag.

12.30 på fredag har Maria Wiell och Elisabet Palmqvist föredraget Stagnelius och hans mordiska kvinnor på DELS-scenen.

bok_bibliotek-1.gif

Bokmässan i Göteborg 2016

Den 22-25 september kommer Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner att finnas på plats på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Vi finns i monter B07:86, bland de övriga litterära sällskapen i Sverige.


Fredagen den 23 september kl 12.30 blir det ett miniföredrag i anslutning till montern. Elisabet Palmqvist och Maria Wiell talar då om Stagnelius och kvinnorna.

Vi delar monter med Margit Friberg-sällskapet och Anna Rydstedt-sällskapet och tillsammans med dem har vi även ett gemensamt föredrag kl 12.00 på söndagen, den 25 september. Ämne: De öländska litterära stigarna.

Varmt tack till Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och Sparbanksstiftelsen Öland för bidrag så att vi kan delta på mässan!

Välkommen att besöka oss i montern om du är i närheten!

Litterära dagen i Gärdslösa den 21 juli 2016

Litterära dagen 2016
Pehr Olov Pehrsson, Ingrid Nettervik, Eva Johansson och Leif Stille.

Ett stort antal besökare kom till Gärdslösa prästgård till årets upplaga av De öländska litterära sällskapens dag. På temat Uppbrott hölls tre korta föredrag varefter Ingrid Nettervik, ordförande i Vilhelm Moberg-sällskapet, berättade om sin författares arbete. Framförallt med Raskens som är en av hans första böcker och som skrevs i Persnäs på norra Öland.it

Under eftermiddagen såldes böcker och filmer till många intresserade besökare och information gavs om sällskapens medverkan vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg den 22-25 september. Leif Stille berättade även om att Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner kommer att ge ut två mindre antologier under sensommaren. För första gången användes sällskapets nya roll-up som har tillverkats för att uppmärksamma sällskapet i olika sammanhang.

På bilden ovan syns Pehr Olov Pehrsson (Anna Rydstedt-sällskapet), Ingrid Nettervik (Vilhelm Moberg-sällskapet), Eva Johansson (Margit Friberg-sällskapet) och Leif Stille (Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner).

 

Så här skrev Ölandsbladet den 26 juli

"Uppbrott" tema för litterärt samtal i prästgård

Den litterära dagen i Gärdslösa har blivit tradition den tredje torsdagen i juli varje år. I år fick de tre öländska litterära sällskapen besök av ett fjärde, detta från Småland.
De litterära sällskapen på Öland vårdar minnet av Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg. Sällskap som har ett par hundra entusiastiska medlemmar vardera. Ett antal av dem kommer varje år till Gärdslösa prästgård för att lyssna till korta föredrag och samtala kring ett särskilt tema, i år "Uppbrott".

Pehr Olov Pehrsson från Anna Rydstedt-sällskapet, Eva Johansson från Margit Friberg-sällskapet och Leif Stille med utgångspunkt i Stagnelius författarskap delade med sig av tankar om Uppbrott utifrån respektive författare. Samma tema, men med helt olika infallsvinklar som på ett bra sätt kompletterade varandra.

Ett långt större sällskap var i år på besök, nämligen Vilhelm Moberg-sällskapet som samlar omkring 2 000 medlemmar över landet. Dess ordförande Ingrid Nettervik berättade om Mobergs kända roman "Raskens" som skrevs i trakterna av Persnäs för 90 år sedan.

MARIA WIELL